Opština Bačka Topola sa svega 0,3 % šuma, spada u područja sa najmanjim procentom šumovitosti u Srbiji. Od ukupno 596 km² površine, pod poljoprivredom se nalazi 54.677 hektara, dok je pod šumama samo 120 hektara. Ove činjenice su nesporan argument i motiv da se, kada god je to moguće uključimo kao partneri i damo svoj doprinos, kako bi se slika kroz vreme polako menjala.  Ovoga puta, JP „Vojvodinašume“ je na zahtev Opštinskog veća Bačka Topola doniralo ukupno 1970 komada sadnica bele topole, hrasta lužnjaka, američkog jasena, kelreuterije i bagrema, proizvedenih u okviru rasadničke proizvodnje šumskih gazdinstava „Banat“ Pančevo i „Novi Sad“ koje su posađene na prostoru vašarišta u Bačkoj Topoli, kao i u naseljima: Gunaroš, Novo Orahovo, Pobeda, Pačir i Stara Moravica.

Vašarište je mesto gde se ljudi tradicionalno okupljaju prilikom organizovanja različitih događaja. Već od sledećeg leta, pejzaž će biti obogaćen krošnjama novozasađenih belih topola, a u narednim godinama će boravak na tom prostoru svima biti mnogo prijatniji.

Od početka sezone pošumljavanja jesen 2022./proleće 2023. godine, JP „Vojvodinašume“ je lokalnim samoupravama, obrazovnim ustanovama, raznim institucijama i fizičkim licima poklonilo ukupno 4.690 komada sadnica šumskih i ukrasnih vrsta drveća, čija vrednost iznosi 583.460 dinara.

U svom obraćanju medijima, direktor JP ,,Vojvodinašume“ Roland Kókai je istakao značaj svih partnera koji su prepoznali važnost pošumljavanja i obezbedili slobodne parcele za sadnju, jer je u Vojvodini upravo nedostatak slobodnog zemljišta razlog zašto za kratko vreme nije moguće da se šumovitost značajnije popravi. Izrazio je želju da se sa ovakvim akcijama nastavi i u budućnosti i pozvao sve zainteresovane da se pridruže, kako bismo zajedno unapredili kapacitete šumskih ekosistema i tako za buduće naraštaje obezbedili zdraviju životnu sredinu.

Donirane sadnice MZ Čantavir su zasađene  duž putnog pravca: Bačko Dušanovo-Tornjoš u dužini od 3,5 km.

S obzirom da su poljoprivreda i stočarstvo na području Čantavira najzastupljenije delatnosti, jasno je da nije jednostavno obezbediti slobodno zemljište koje ispunjava makar i minimum uslova za sadnju, pa je u tom smislu inicijativa pokrenuta od strane MZ „Čantavir“ da se za podizanje vetrozaštitnog pojasa obezbede odgovarajuće sadnice prihvaćena i na veliko zadovoljstvo obe strane, realizovana. Zasađene su sadnice srebrnog javora, mleča, gorskog javora, jablana i duda u količini od ukupno 680 komada. Sve sadnice potiču iz rasadničke proizvodnje JP ,,Vojvodinašume“.

Opštepoznata je činjenica da drveće smanjuje eroziju tla, a poljoprivredni usevi će imati mnogo bolje mikroklimatske uslove, pa će i prinosi biti veći. Krošnje drveća usporavaju brzinu vetra, što smanjuje visinu snežnih nanosa na putu, a predeo dobija nove estetske komponente.