U periodu od 23. do 26. 04. 2013. godine u Nacionalnom parku „Visoke Tatre“, Tatranska Javorina, Slovačka, održana je druga konferencija karpatske mreže zaštićenih područja (2nd Conference of the Carpathian Network of Protected Areas), tzv. CNPA mreže zasnovane na Karpatskoj konvenciji, pod nazivom „Izazovi i mogućnosti u karpatskim zaštićenim područjima“ (Challenges and Opportunities in Carpathian Protected Areas) u okviru BioREGIO karpatskog projekta sufinansiranog od strane South East Europe (SEE) međunarodnog programa saradnje Evropske unije.

 

Učešće na ovom skupu imalo je preko 100 (sto) predstavnika zaštićenih područja iz karpatskog regiona Češke, Slovačke, Poljske, Ukrajine, Mađarske, Rumunije i Srbije. Učesnici iz naše zemlje su bili Aleksandra Došlić iz Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, Tomasz Pezold iz IUCN programske kancelarije za jugoistočnu Evropu smeštene u Beogradu, Ivan Svetozarević iz Nacionalnog parka „Đerdap“, koji je za sada jedini član karpatske mreže zaštićenih područja iz Srbije, Ivana Vasić i Miljan Velojić iz našeg preduzeća.

 

Kada je šumarstvo u pitanju, interesantan je bio prateći sadržaj u vezi gazdovanja šumama u zaštićenim područjima i prirodnim šumama. Iako se šume u Karpatima veoma razlikuju od šuma kojim gazduje JP „Vojvodinašume“ problemi u šumarstvu ostaju isti (obnova i očuvanje postojećih šuma, podizanje novih šuma, polu-prirodne šume, šume visokih zaštitnih vrednosti, konverzija sastojina iz nižih u više uzgojne oblike itd). Što se tiče naših zaštićenih područja, u razgovorima sa organizatorima konferencije i predstavnicima BioREGIO karpatskog projekta razmatrana je i mogućnost priključenja Specijalnog rezervata prirode „Deliblatska peščara“ karpatskoj mreži zaštićenih područja. Naime, uz činjenicu da Srbija ima samo jednog člana karpatske mreže (NP „Đerdap“), opšti je zaključak da Deliblatska peščara trpi uticaje koji dolaze sa karpatskih prostora i da kao krajnji jugoistočni deo, odnosno granični deo Panonske nizije i Karpata, može postati član ove mreže.