Danas, drugog dana savetovanja,  zasedao je odbor projektnog tima FORESTFLOW i detaljno izneo  planove i  dinamiku projektnih aktivnosti. 

sdfg

 Ustanovljena je podela zadataka između partnerskih institucija, izloženi su parametri po kojima će se ubuduće odlučivati i izjašnjavati, kao odluke o nabavci i ugovaranju poslova, rešavanje problema, izveštavanje, komunikacija i sve što se smatra važnim za postizanje rezultata projekta – ,,ForestFlow“.

IMG_2088

Formirane su i  zasedale  Radne grupe po sektorima a članovi radnih grupa su eksperti  u svojim područjima iz svake partnerske institucije, što garantuje i visoki kvalitet aktivnosti planiranih u projektu.

IMG_2099

Specijalizovani timovi iz partnerskih institucija  – ,, Zaštita od poplava  (izgradnja pristupnih puteva, čišćenje kanala, reintrodukcija divljači  kao i formiranje planova za CBC interventne timove) “jghfČlanovi : JP „Vojvodinašume“,   ,,Hrvatske vode“, JVP Vode Vojvodine, Institut za razvoj i međunarodne odnose – IRMO,  Institut za nizinsko šumarstvo i životnu sredinu – ILFE,UŠP Vinkovci.

Specijalizovani timovi iz partnerskih institucija – ,, Podizanje svesti stanovništva kod velikih  rizika od poplava, vidljivost i širenje informacija u projektu u obe države“

lkj

Članovi: JP „Vojvodinašume“,   Hrvatske vode, JVP Vode Vojvodine, IRMO, UŠP Vinkovci. iz Instituta za nizinsko šumarstvo i životnu sredinu – ILFE).sdgfJP ,,Vojvodinašume“ u okviru IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija 2007-2013 učestvuje u projektu  – Flood protection infrastructure restoration and development of cross-border system for protecting people and natural assets from floods (ForestFlow)  koji će biti realizovan tokom 2017. i 2018. godine, kroz rešenja šumarskih i vodoprivrednih preduzeća kao i naučnih instituta obe zemlje.