U okviru procesa FSC sertifikacije održivog gazdovanja šumama JP “Vojvodinašume“ po individualnom modelu sertifikacije, ocenjivači SGS-a Milan Toth (SGS Slovakia spol. s.r.o.) i Stevo Sekulić (SGS Beograd d.o.o.), izvršili su drugi redovni nadzor trenutnog stanja sistema upravljanja šumama u našem Preduzeću. U intervalu 04. 05 – 07. 05. 2009. god. obavljen je pregled dokumentacije i pregled aktivnosti na ispravljanju određenih neusklađenosti u radu nastalih kao posledica manjih zahteva za korektivnim akcijama (Minor Corrective Action Request) od strane SGS-a u direkciji Preduzeća i direkciji dela preduzeća ŠG Novi Sad. Obilasci terena su izvršeni u ŠU Zrenjanin u okviru ŠG “Banat” Pančevo i ŠU Bačka Palanka u okviru ŠG Novi Sad. Prilikom drugog redovnog nadzora, posećeno je i zaštićeno prirodno dobro SRP “Bagremara“. Izveštaj o drugom redovnom nadzoru gazdovanja šumama JP “Vojvodinašume“ od strane ocenjivača SGS-a očekuje se uskoro.