Drugi sastanak EUFORGEN radne grupe posvećen osnivanju mreže sastojina lišćarskih vrsta održan je u Novom Sadu u vremenu od 27-29 juna 2007 godine (Second EUFORGEN Stand-forming Broadleaves Network meeting, Novi Sad, Serbia).

Domaćin i organizator sastanka je bio Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu iz Novog Sada. Na sastanku je bilo 29 šumarskih stručnjaka iz evropskih zemalja. Osnovna tema sastanka bila je očuvanje genofonda vrsta hrastova osnivanjem mreže sastojina u svim zemljama članicama EUFORGEN-a. U okviru stručne ekskurzije, članovi radne grupe su posetili Javno preduzeće „Vojvodinašume“, Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica. Tokom posete gostima je predstavljen genofond hrasta lužnjaka, kao izuzetno vredne vrste šumskog drveća na području Gazdinstva i Preduzeća. U okviru programa gostima su predstavljene semenske plantaže, semenske sastojine, tehnologija obnove lužnjakovih šuma, primena termoterapije u doradi žira i skladištenje hrastovog semena.