U periodu 20.-28.09.2010.god. održan je drugi po redu Ranger Training – International Nature Protection u organizaciji Donau-Auen National Park iz Austrije. Trening se održavao u četiri zemlje: Austrija, Madjarska, Slovačka i Srbija. JP Vojvodinašume uzelo je učešća na ovoj manifestaciji, kojoj je prisustvovala Aleksandra Vujasinović, dipl.biolog iz ŠG Novi Sad.

Trening je organizovan u vidu predavanja i otvorenih diskusija koje su se ticale prekogranične saradnje zemalja sa zaštićenim područjima duž Dunava, izrade medjunarodnih projekata kao i mogućnostima prevazilaženja problema sa kojima se suočavaju upravljači zaštićenih prirodnih dobara. Učesnici su upoznati sa aktivnostima i značajem medjunarodnih organizacija:  ICPDR,  IUCN, WWF, UN / Carpathian Network; istorijom i razvojem zaštićenih područja u Evropi i širom sveta; zakonodavstvom i načinom upravljanja zaštićenim područjima u zemljama učesnicama treninga kao i mogućnostima prevazilaženja i rešavanja problema i negativnih uticaja. Tokom boravka u Austriji, Slovačkoj, Mađarskoj i Srbiji učesnici su obišli i delove NP Donau Auen (Austrija) , Devinska Kobyla Nature Reserve (Slovačka), NP Duna- Ipoly, NP Duna – Drava ( Mađarska) i SRP Gornje Podunavlje (Srbija).