U okviru projekta  DANUBEparksCONNECTED (Bridging the Danube Protected Areas towards a Danube Habitat Corridor) koji se finansira iz EU fondova, u kojem je JP „Vojvodinašume“ projektni partner, u okviru radnog paketa vezanog za tzv. divlja ostrva (wildislands) održan je drugi volonterski dan u SRP „Gornje Podunavlje“.Cilj ove aktivnosti jeste da zajedničkim akcijama sa lokalnom zajednicom doprinesemo zaštiti ostrva na Dunavu koja su stanište različitih vrsta ali i mesta netaknute rečne dinamike.

Sa tom namerom, JP „Vojvodinašume“, ŠG „Sombor“ je u saradnji sa Tehničkom školom sa domom za učenike Apatin, 17.05.2018 napravilo zajedničku akciju čišćenja poluostrva u blizini Apatinske marine kada je tridesetak učenika, njihovih profesora i zaposlenih JP „Vojvodinašume“ sakupilo i sortirano 38 džakova neorganskog otpada.