IMG_2140

Problem sa lanadima počinje, kada ih tako bespomoćne nađu a bude ih 5 do 6 u toku godine i donesu ih u ZOO Vrt Palić. Kako odrastaju, uz svu pažnju i brigu osoblja Zoo vrta Palić, obično je sve manje životnog prostora i konstantna je dilema šta dalje sa njima, tako da je saradnja sa JP ,,Vojvodinašume“ od izuzetnog značaja naglasio je Kristijan Ovari, biolog zaposlen u Palićkom ZOO Vrtu.

IMG_2111IMG_2109Jedinke srna su u dobroj fizičkoj kondiciji i u skladu sa Pravilnikom o držanju divljih životinja, dobile su ušne ID markice, mikročipovane i uzorkovana im je krv. Osnovni problem sa ovakvim jedinkama je da su  potpuno  pitome a kao takve jedino i isključivo mogu biti naseljene u registrovana prihvatilišta za divljač.

Prvo takvo registrovano prihvatilište za divljač postoji od 2014 g. u JP “Vojvodinašume“, upravo zbog prethodnih iskustava sa povređenom i nezakonito uhvaćenom i držanom divljači, naglasila je direktorica JP ,,Vojvodinašume“ Marta Takač.

sl 38d

Na 21 hektaru prirodne hrastove šume u ,,Ristovači“ sa posebno uređenim ispašnim livadskim površinama, dovoljno je prostora za prihvat i oporavak divljači koja je pretrpela bilo kakve povrede ili  je u bilo kom smislu ugrožena u nekoj od sredina u kojoj se do tada nalazila. Navedena srneća divljač pronađena je u vreme žetve i donešena je u zoološki vrt jer poljoprivrednici nisu znali gde drugo da ih donesu.

IMG_2174

Transport srneće divljači specijalizovanim vozilima uz veterinarski nadzor

IMG_2223

Lanad je negovana u ZOO vrtu Palić od leta 2016.godine godine i stasali su u zdrave jedinke divljači , a zbog njihovog ograničenog prostora i dalje brige o njima na stručan način, doneta je odluka da se presele u registrovano prihvatilište za divljač  kojim upravlja JP ,,Vojvodinašume“.

IMG_2212

Hranilišta sa zrnastom hranom

IMG_2218

 Senište sa solištem

IMG_2240

Ispuštanje u prihvatilište za divljač ,, Ristovača „

IMG_2244

Budući da nisu sposobne za samostalan život u prirodi , pošto su već navikli na prisustvo čoveka,  moraju biti pod režimom posebnog nadzora u prihvatilištu za divljač ,,Ristovača“, naglasila je direktorica Takač i najavila da  od jeseni 2017. godine JP ,,Vojvodinašume“ u okviru projekta“ Prihvatilišta za divljač“  završava sa izgradnjom prvog ,,Parka divljači“u Srbiji.

IMG_2245 IMG_2249

Budući park divljači nalaziće se u lovno-turističkom centru“ Kaćka šuma“ na domak Novog Sada,  gde će sva divljač iz prihvatilišta za divljač “Ristovača“ po oporavku, dobiti trajno prebivalište sa dobrim stanišnim uslovima uz profesionalan stručni i veterinarski nadzor naših stručnjaka iz Sektora za lovstvo i ribarstvo JP “Vojvodinašume“, objasnio je Pomoćnik direktora za lovstvo i ribarstvo Branislav Stankov. One su sada definitivno spasene i u  prihvatilištu za divljač ,,Ristovača“ započinje njihov postepeni proces podivljavanja u narednih 6 do 8 meseci. Od septembra 2017. godine JP “Vojvodinašume“ planira  završetak i otvaranje prvog ,,Parka divljači“ u Srbiji. Parkovi divljači su veoma rasprostranjeni i brojni u zemljama EU i namenjeni su prvenstveno u turističke svrhe i za edukaciju đaka i studenata i određena naučna istraživanja. Lov u parkovima divljači je zabranjen.

IMG_2261

On je uputio apel poljoprivrednicima da  praksu  nepotrebnog hvatanja lanadi u periodu žetve  prekinu  i  to u buduće ne čine, već da u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu svoje kombajne i priključne mašine opreme zakonom propisanim „plašilicama za divljač“ čime će se preduprediti ovako nepotrebno oduzimanje divljači od prirode.

Česti su  slučajevi kada kombajneri čak i  lanad koja su potpuno zdrava i nepovređena, potpuno nepotrebno iz neke samilosti i neobaveštenosti  dovedu kući, hrane ih na cuclu i čuvaju u neuslovnom staništu, a kada porastu, ne znaju šta će sa njima. Tako oduzeta divljač nikada više neće biti u stanju da samostalno živi i da se vrati u svoje prirodno stanište.

Primopredaji 6 jedinki srna iz ZOO Vrta – Palić u Specijalno pihvatilište ,,Ristovača“ JP “Vojvodinašume“  prisustvovali su republički i pokrajinski organi nadležnih veterinarskih i šumarsko – lovnih inspekcija .