JP „Vojvodinašume“ se još tokom 2013. godine opredelilo za sertifikaciju održivog turizma u SRP „Gornje Podunavlje“ i ušlo u proces dobijanja Evropske povelje za održivi turizam (European Charter for Sustainable Tourism). Glavni cilj je bio povećavanje kvaliteta usluga turizma u ovom rezervatu. Uključivanjem u ovaj proces, JP „Vojvodinašume“ je osiguralo platformu za povećanje svesti o zaštićenim područjima, njihovo očuvanje i upravljanje, kao i sprovođenje održivog turizma na dobrobit lokalnog stanovništva i povećanja ekonomskog rasta lokalne zajednice.

Proces resertifikacije Evropske povelje za održivi turizam SRP „Gornje Podunavlje“ je realizovan u periodu 20 – 22. 09. 2021. godine.

Verifikator Europark federacije Rolands Auzinš će na osnovu viđenog stanja prilikom obilaska SRP „Gornje Podunavlje“, strategije i akcionog plana koji su prilikom nominacije predati, uz stručni tim Europark federacije doneti odluku da li će ovaj sertifikat biti produžen na sledeći ciklus od pet godina.

Na ovaj način se avantura Evropske povelje za održivi turizam SRP „Gornje Podunavlje“ nastavlja. Kroz procese pripreme, konkurisanja, verifikacije i buduće evaluacije, JP „Vojvodinašume“ popločava sebi put za nastavak trajanja ove prestižne nagrade.

Izvorna orijentacija preduzeća je bila da se usklade interesi zaštite prirode sa razvojem turizma, da se inoviraju turistički proizvodi sa fokusom na ekoturizam i seoski turizam, da se poboljša sadržaj atraktivnih destinacija i da se sarađuje sa zainteresovanim stranama u i oko zaštićenog područja.

Sve ovo nije nimalo lako, ali mora da se uloži veliki napor i uradi težak posao kako bi se dostigli ciljevi i omogućilo da SRP „Gornje Podunavlje“ postane jedno zanimljivo mesto za sve posetioce u budućnosti, što će biti veliki izazov za JP „Vojvodinašume“ i sve partnere iz Foruma zainteresovanih strana.