Kroz akciju „Zasadi drvo“ i „Sadimo drveće za budućnost“, ŠG „Sremska Mitrovica“ u saradnji sa Asocijacijom učeničkih parlamenata osnovnih i srednjih škola Grada Sremska Mitrovica, sproveli su akciju ozelenjavanja školskih dvorišta,  sadnicama hrasta lužnjaka.

Sadnice koje su prethodno promovisane na sajmu šumarstva, lova i ribolova su trajno mesto za svoj rast pronašle u školskim dvorištima, gde će se učenici brinuti o njihovom rastu i nezi.

Akcija je sprovedena u cilju očuvanja autohtonih vrsta drveća, smanjenja uticaja klimatskih promena i negativnih uticaja na životnu sredinu. U akciji je učestvovalo 12 škola sa preko 350 učenika koji su teoretski i praktično stekli znanja o značaju očuvanja autohtonih vrsta i očuvanja životne sredine.

Sadnice su ozelenele dvorišta sledećih škola: OŠ „Branko Radičević“ (Kuzmin), OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ (Martinci), OŠ „Jovan Popović“ (Sremska Mitrovica), OŠ „Slobodan Bajić Paja“ (Sremska Mitrovica), OŠ „Sveti Sava“ (Sremska Mitrovica), OŠ „Boško Palkovljević Pinki“ (Sremska Mitrovica), OŠ „Triva Vitasović Lebarnik“ (Laćarak), SOŠO „Radivoj Popović“ (Sremska Mitrovica), STŠ „Nikola Tesla“ (Sremska Mitrovica), EŠ „9.maj“ (Sremska Mitrovica), SMŠ „Draginja Nikšić“ (Sremska Mitrovica), PHŠ Sremska Mitrovica.