U periodu od 23.-24.04.2009.godine u ŠRC“Čardak“-Deliblato održana je edukacija sekača profesionalaca koji su uposleni u privatnim preduzećima koja pružaju usluge seče i izrade šumskih sortimenata na područiju kojim upravlja JP “Vojvodinašume“-Petrovaradin.

Cilj ove edukacije je da se poveća i ujednači kvalitet rada prilikom seče i izrade šumskih sortimena, povisi nivo znanja o bezbedonosnim merama prilikom rada, kao i stepen ekološke svesti o uticaju produkata sagorevanja goriva, kao i posledice upotrebe ne adekvatnih ulja za podmazivanje reznih garnitura na životnu okolinu.

Edukaciji je prisustvovalo četrdesetšest sekača.

Program edukacije:  I Iskorišćavanje šuma(dva časa), predavač dipl.ing. Milenko Ilić- JP “Vojvodinašume“, opšte informacije o preduzeću; metode organizacije rada u korišćenju šuma, prednosti i mane; mere zaštite prilikom rada u seči i izradi;

II Motorna testera i alati(četiri časa), predavač Dr. Milorad Danilović

  • motorna testera, vrste i primena;
  • goriva i maziva;
  • redovni i periodični servis;
  • tehnike rada motornom testerom u zavisnosti od radne operacije seče i izrade;
  • operacije prilikom seče i izrade šumskih sortimenata;

III Bezbedno rukovanje motornom testerom(dva časa), predavač dipl.ing. Milenko Ilić

  • obuka polaznika za bezbedno rukovanje prilikom puštanja motorne testere u pogon; -obuka polaznika za bezbedno rukovanje motornom testerom prilikom izvođenja radnih operacija seče i izrade sa aspekta lične zaštite, kao i zaštite svih lica i sredstava koja se nalaze u zoni izvođenja radova;
  • obuka polaznika za propisno izvođenje svih operacija seče i izrade sortimenata;
  • obuka polaznika za propisnu izradu šumskih sortimenata;
  • pružanje prve pomoći;

IV Praktična nastava(četiri časa), predavač dipl.ing. Ivan Tomašević. Obuka se odvijala  na takmičarskom poligonu za motorne sekače, a demonstrator je bio Goran Bojanić.