15. aprila, 2024. godine predstavnici JP „Vojvodinašuma“ su učestvovali na velikom centralnom okupljanju posvećenom održivosti i ekologiji „EkoBiz konferenciji – za održivu budućnost“ u Vrnjačkoj banji, u organizaciji, ekološko humanitarne organizacije „Čepom do osmeha“.

 Konferencija je održana u cilju unapređenja dijaloga i promociji pozitivnih primera iz poslovne prakse koji ne samo što doprinose zaštiti životne sredine, već takođe podstiču zelene inicijative i održivi razvoj.

 Učesnicima konferencije, različitim predstavnicima ministarstava, kompanija, lokalnih samouprava, organizacija i civilnog sektora obratio se i direktor Roland Kokai koji je istakao da je šumarstvo jedan od najboljih primera integracije ekologije, ekonomije i sociologije, čime se omogućavaju modeli i/ili strategije kao što su „zeleno poslovanje“, „bioekonomija”, „zelena ekonomija” i „cirkularna ekonomija”. Takođe, naveo je da pomenuti trendovi i strategije, za šumarstvo, ali i za JP „Vojvodinašume” ne predstavljaju nikakvu novost jer se poslovanje, u istorijskom, sadašnjem, ali i budućem kontekstu zasniva na principima trajnosti gazdovanja šumama.

 Naglasio je da ono što predstavlja novinu i ono na čemu će se raditi jeste unapređenje dijaloga i razvoj socijanih istraživanja, kao i socijalnog preduzetništva, kako bi se čitav šumarski i zaštitarski sektor stavio u funkciju društva na što ispravniji način.

Specifičnost same konferencije ogledala se i kroz niz predavanja i panel diskusija koja su imala za cilj dublje razumevanje načina integracije ekoloških principa u svakodnevno poslovanje kao i njihov značaj u smeru mogućnosti novih poslovnih prilika i sveukupne dobrobiti za planetu. U pomenutim panel diskusijama učestvovao je izvršni direktor JP „Vojvodinašume“ Marko Marinković.