Dana 10.10.2006. izvršen je obilazak SRP“Koviljsko Petrovaradinski rit“ na lokaciji Kurjačka greda. Na ovom delu specijalnog rezervata prirode, koji pripada zoni pod režimom III  stepena zaštite, planiraju se radovi u okviru projekta „Ekološka restauracija vlažnih staništa na lokalitetu Kurjačka greda u SRP KPR“  uz finansijsku pomoć Izvršnog Veća AP Vojvodine, Sekretarijata za zaštitu životne sredine i održivi razvoj. Projekat će obuhvatati radove u narednih pet godina. Osnovni ciljevi projekta su:

utvrđivanje stanja područja i osnovnih ekoloških karakteristikasanacija plavnog područjasanacija i restauracija vlažnih livadasanacija vodnog režimaizgradnja punkta za posetioceprezentacija i promocija zaštićenog prirodnog dobra

Ove godine se započinje sa radovima koji su definisani Ugovorom koji je potpisan između Izvršnog veća AP Vojvodine , Sekretarijata za zaštitu životne sredine i održivi razvoj  i JP»Vojvodinašume», ŠG»Novi Sad». Radovi će se vršiti na približno 30ha, u priobalnim delovima uz bare Tonja i Agla, u odelenjima 13, 14 i 15 i određenim segmentima njihovih odseka u GJ»Topolik». Stručni nadzor sprovodiće Zavod za zaštitu prirode Srbije, odelenje u Novom Sadu.

Ciljevi za 2006.godinu su:

čišćenje otvorenih barskih staništa od nanosa panjeva, trupaca i granjauklanjanje smećauklanjanje dela visokog korova, grmlja i stabala vrba i topolauspostavljanje pojasa otvorenih vlažnih livada i plićaka između pojasa otvorenih vodenih površina i prirodne šumske vegetacije.

Terenu su prisustvovali: mr Slobodan Puzović, pomoćnik pokrajinskog ministra za zaštitu životne sredine i održivi razvoj; dr Biljana Panjković direktor Zavoda za zaštitu prirode, odelenje u Novom Sadu i ujedno koordinator za SRP «Koviljsko Petrovaradinski rit» , Gordana Pavkov pokrajinski inspektor za zaštitu životne sredine, mr Oliver Fojkar, Alen Kiš, Jelena Stanišić svi ispred Zavoda za zaštitu prirode, Novi  Sad. Predstavnici staraoca su bili: Aleksandra Vujasinović, sam.ref.za zaštitu prirode na nivou ŠG»Novi Sad», dipl.ing. Boško Lonić i šumar Ždero Dragan iz ŠU»Kovilj».

Projekat će vršiti radnici ŠU»Kovilj», pod direktnim nadzorom inženjera i šumara, a po definisanom obimu i dinamici u Projektu i Ugovoru. Sledeći izlazak na teren je planiran za mesec dana.