Radna grupa Inicijative za održivo šumarstvo Srbije (Initiative for Sustainable Forestry of Serbia) uz podršku Norveške šumarske grupe (Norwegian Forestry Group) nalazi se u fazi izrade Operatvnog standarda za održivo gazdovanje šumama Srbije. U okviru Programa sektora šumarstva – Srbija, Faza 3, projekta “Ekološka sertifikacija u šumarstvu”, koji je podržan od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprave za šume i realizuje se uz pomoć Kraljevine Norveške, predstavnici projekta Saša Stamatović (ISF) i Sigurd Ole Ruud (NFG) obišli su ŠG “Sremska Mitrovica”.  Poseta je pored razgovora na temu sertifikacije šuma JP “Vojvodinašume”, sadražala i terenski obilazak, u okviru koga su se gosti upoznali sa načinom gazdovanja tvrdim i mekim lišćarima na području ŠU Klenak, a razmenjena su i iskustva povodom izrade nacionalnih standarda za održivo gazdovanje šumama.