Direktor JP “Vojvodinašume” g-din Roland Kokai posetio Krčedinsku adu

JP “Vojvodinašume” je stavilo na raspolaganje ljudske i tehničke kapacitete u cilju spasavanja oko 200 konja i goveda sa Krčedinske ade. Evakuacija stoke koja danima čeka zarobljena zbog poplavnog talasa Dunava na Krčedinskoj adi traje već drugi dan, a današnje aktivnosti je obišao direktor JP “Vojvodinašume” g-din Roland Kokai kako bi se uverio u uspeh akcije. U svom obraćanju prisutnim novinarima i zainteresovanoj javnosti g-din Roland Kokai je naglasio da je akcija spasavanja u ovom trenutku negde na polovini, da je spaseno oko 100 grla goveda i da će trajati dok se sve domaće životinje ne evakuišu.