U Moroviću je održan javni čas o nedelji šuma i njihovom značaju. Na teritoriji ove šumske uprave pod šumom je 12.500 hektara. Sa namerom da se ukaže na značaj šuma i podigne nivo svesti o tome, prošla nedelja je proglašena za Evropsku nedelju šuma, koja je u Srbiji obeležena nizom aktivnosti. Ministar poljoprivrede i šumarstva Saša Dragin otvorio je zvanično Evropsku nedelju šuma. Evropska nedelja šuma obeležena je na poseban način u Šumskom gazdinstvu Sremska Mitrovica, Šumskoj upravi Morović, druženjem zaposlenih  sa učenicima OŠ „Filip Višnjić“ iz Višnjićeva. Tom prilikom šef šumske uprave Vid Rađević i inženjer Zoran Petaković su školarcima održali predavanje o značaju obeležavanja Evropske nedelje,  podsećajući ih upravo na ogroman značaj šuma, odnosno da bez obnova šuma nema budućnosti planete. Dvojica vrsnih stručnjaka su potom đacima govorili i o Šumskoj upravi Morović, pojašnjavajući da je  ovo gazdinstvo jedna od četiri šumske uprave u sastavu ŠG Sremska Mitrovica i da se dan šuma sa razlogom obeležen baš na ovom mestu, jer se  područje ove Šumske uprave prostire na 12.500 hektara, sa 4.250.000 kubika drveta, od kojih je najveći deo hrast koji zauzima 60 odsto morovićkih šuma, a ostatak čine jasen, grab i meki lišćari, uglavnom hibridna topola i lipa. Naglašavajući da je uloga žira u obnovi šuma od neprocenjivog značaja, sa željom da najmlađe konkretno upoznaju  sa načinom obrade, pripremanja i skladištenja upravnik Rađević i inženjer Petaković su učenike poveli u doradni centar da bi na licu mesta videli kako se plodovi žira pripremaju i skladište u hladnjaču a potom ih praktično upoznali sa najsavremenijim mašinama kao i načinom rada u Doradnom centru za žir, jednom od najvećih i najmodernijih na Balkanu.