Evropski vikend posmatranja ptica je jedan od najvećih događaja BirdLife partnerstva koje se organizuje od 1993. godine, a ove godine se obeležava jubilarni 30. Za ovaj tridesetogodišnji period organizovano je više od 45 hiljada izleta, a naše pernate komšije privukle su 1,3 miliona posmatrača širom Evrope i Centralne Azije.

Opšti cilj Evropskog vikenda posmatranja ptica je podizanje svesti o ugrožavajućim faktorima tokom gneždenja, migracija i usputnih stanica kao i o zimovalištima na Mediteranu i u Africi. Na migratornom putu ptice se suočavaju sa velikim pritiscima, a najozbiljnije su klimatske promene, nestanak staništa i stradanje usled elektrokucije, kolizije, lova i nelegalnog hvatanja i držanja ptica.

U ovogodišnjem Evropskom vikendu posmatranja ptica učestvovala su 33 partnera BirdLife na teritoriji Evrope i Centralne Azije.

U Srbiji u Evropskom vikendu posmatranja ptica koji organizuje Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije svake godine učestvuje oko 1000 ljudi. Ove godine su izleti bili organizovani na 27 lokacija u poznatim rezervatima i parkovima prirode uključujući po prvi put i SRP ”Gornje Podunavlje”.

Petnaestak ljubitelja ptica pojačanih sa četiri mala pomagača predškolskog uzrasta okupilo se u 10 sati na dunavskom nasipu kod starog dunavca “Dondo” u blizini Bačkog Monoštora. U toku četvorosatne šetnje imali su priliku da vide orla belorepana, orla ribara, orla mišara, sojku, zebe, velikog kormorana, sivu čaplju … Veliko oduševljenje prisutnih, ambijentom i atmosferom Gornjeg Podunavlja dodatno je izazivalo svako naredno pojavljivanje nove vrste. Vreme je poslužilo entuzijaste koji su najavili učešće i na sledećem evropskom vikendu posmatranja ptica naredne godine.

U Gornjem Podunavlju je zabeleženo prisustvo 248 vrsta ptica od čega se 2/3 gnezde u samom rezervatu. Trend opadanja populacija više od 50 procenata vrsta ptica u svetu, govori koliko je delovanje čoveka pogubno za ptičji svet. Aktivnim merama zaštite populacije ugroženih vrsta  moguće je spasiti i doprineti njihovom oporavku. Lep primer je populacija orlova belorepana koja se gnezdi u Gornjem Podunavlju i trenutno broji 34 gnezda koja prate čuvari zaštićenog područja. U zimskom periodu na dva hranilišta za ptice grabljivice se vrši dopunska ishrana iznošenjem ribe i mesa divljači.

Ptice su nezamenjiv deo prirodne ravnoteže i nastojanjima da se spasu ptice, spašavamo i samog čoveka.