U okviru programa međunarodne saradnje Jugoistočne Evrope, koji je sufinansiran od strane Evropske Unije, u periodu od 11. do 13. septembra 2014. godine, u zoološkom vrtu u Budimpešti, održana je finalna konferencija projekata „DANUBEPARKS korak 2.0“  za sve partnere na projektu među kojima je i JP Vojvodinašume.

Kao važan događaj za buduću saranju, održana je i prva Generalna skupština nedavno osnovane DANUBEPARKS asocijacije, koja je uključivala i izbore za njen budući Upravni i Nadzorni odbor.

U sklopu konferencije, otvorena je izložba fotografija DANUBEPARKS zaštićenih područja autora Réka Zsirmon i Zsolt Kudich, koji su u proleće ove godine inspirisani njihovim prirodnim lepotama napravili fotografije za knjigu „Nature’s Havens along the Danube“. Program rada je predviđao i obilazak terena, odnosno obilazak okoline mesta Dömös u organizaciji Nacionalnog parka „Duna-Ipoly“. Posećeni su, između ostalog, zeleni vašar Dömös Green Fair i zamak Viségrad koji se nalazi u sastavu nacionalnog parka.