Preduzeće je u skladu sa pravcima razvoja preko svog predstavnika uzelo učešća na specijalističkom kursu “Fondovi EU i upravljanje projektima EU” koji je se održan u periodu 13.09. – 27.12.2008. god. a čiji je organizator  Privredna akademija Novi Sad u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Novi Sad. Pohađanje ovog kursa Preduzeće je poverilo dipl.ek. Branislavu Seratliću raspoređenom na radnom mestu sam.ref. plana i analize u direkciji Preduzeća. Cilj kursa je sticanje znanja za formulisanje projekata i programa i pozicioniranje u okviru definisanih prioriteta i raspoloživih finansijskih mogućnosti. Nastava u navedenom preiodu sastojala se od 80 fond časova i održana je u prostorijama “Smart” – a u Novom Sadu.

Ovaj kurs održan je zahvaljujući nizu renomiranih predavača:

  • Andrija Pejović – Account Manager, Spinnaker New Technologies, bivši Koordinator CARDS programa i savetnik u Kancelariji za pridruživanje EU
  • Ognjen Mirić – Savetnik potpredsednika Vlade, bivši Koordinator IPA i CARDS programa i savetnik u Ministarstvu finansija
  • Ivan Knežević – Šef Sektora za upravljanje projektima u Centru za strateške ekonomske studije u Novom Sadu i bivši savetnik u Kancelariji za pridruživanje EU
  • Mićo Basara – Direktor sektora za saradnju sa državnim institucijama, Spinnaker New Technologies, bivši Menadžer razvoja informacionog sistema za upravljanje donatorskim fondovima.

Dodela Uverenja o završenom specijalističkom kursu izvršena je u Sredu 15.04.2009.godine u 12.00 časova u prostorijama Regionalne Privredne Komore Novi Sad (Bulevar Mihajla Pupina br.6/VII).