U periodu od 23. 12. do 24. 12. 2008. godine u Beogradu na Institutu za šumarstvo, održan je  profesionalni trening, nacionalni kurs G5 pod nazivom “Kako obaviti obuku odraslih, stručnjaka – formiranje kursa” u okviru FOPER projekta (Forest Policy and Economics Education and Research – Šumarska politika, ekonomska edukacija i istraživanje). Učešće na ovom skupu imali su dosadašnji učesnici FOPER treninga iz naše zemlje (treneri koji su prošli kurseve u zemljama regiona) – predstavnici Uprave za šume, Instituta za šumarstvo, Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, JP “Srbijašume”, JP “Vojvodinašume”, kao i predstavnik Poljoprivrednog fakulteta iz Podgorice. Predstavnici našeg Preduzeća bili su Aranka Dobranić, mr Miljan Velojić, Bojan Tubić, Ognjen Ivošev i Nadežda Tošić.  Predavač je bio dr Radovan Nevenić (Institut za šumarstvo), čija su predavanja na temu “Kako obaviti obuku odraslih, stručnjaka – formiranje kursa” imala za cilj da se trenerima koji su prošli stručno usavršavanje na regionalnim kursevima iz raznih oblasti (privatne šume, rekreativna funkcija šuma, korišćenje sporednih šumskih proizvoda, nova partnerstva u upravljanju zaštićenim područjima itd.) predstave znanja iz obuke odraslih, metoda učenja i metoda vršenja obuke. Seminar je podrazumevao i rad u grupama, a imao je za cilj da učesnike osposobi da osmisle i razviju kurs prema odabranim metodama obuke i da ustanove i pripreme korišćenje metoda učenja prema određenoj ciljnoj grupi. Svaki učesnik kursa dobio je sertifikat  U toku boravka na skupu, učesnici su imali priliku da razmene iskustva iz svojih preduzeća vezana kako za samu temu skupa, tako i za ostale teme iz navedenih oblasti, kao i da uspostave kontakte za dalju saradnju.