U periodu od 23. do 26. Juna u Albaniji, odnosno u Tirani je održan Seminar o korišćenju sporednih šumskih proizvoda u organizaciji FOPER-a. Prisutni su bili predstavnici Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i domaćina Albanije. Predstavnik JP“Vojvodinašume“ na ovom seminaru je bio Ognjen Ivošev. Ovom prilikom, poseban značaj je dat korišćenju lekovitog bilja koje se u šumi često može naći. Objašnjene su mogućnosti održivog korišćenja ovog nezanemarljivog resursa. Ukazano je i na prednosti i mane ovakvog vida proizvodnje.  Rađene su i interaktivne radionice, koje su kao rezultat dale nove ideje. Vrlo zanimljiva je bila problematika proboja na lokalno, a posebno na svetsko tržište. Korišćenje marketinga i ostalih raspoloživih sredstava u cilju ostvarivanja zarade od sporednih šumskih proizvoda. Pri tom je takođe prikazana želja za očuvanje konkretnog resursa. Ekološka komponenta je takođe bila zadovoljena. Poslove ubiranja lekovitog bilja vršilo bi lokalno stanovništvo, koje bi takođe na taj način moglo ostvariti prihode, tako da je i socijalna komponenta zadovoljena. Globalno gledano, korišćenje lekovito bilja kao sporednog šumskog proizvoda, po viđenom na ovom seminaru, moglo bi da bude u skladu sa aktuelnom sertifikacijom u našem preduzeću. Glavni predavač seminara bila je Elvira Bazina. Svaki polaznik seminara je dobio sertifikat. Ceo seminar je pratila odlična organizacija domaćina. Vrlo značajan je i kontakt koji je ostvaren sa predstavnicima okolnih država, koji bi mogao da preraste u veću saradnju.