U periodu od 02. 07. do 05. 07. 2008. godine u Skoplju, Makedonija, održan je seminar pod nazivom “New Partnerships in Protected Area Management: Sustainable Develpment, Community Enterprise and Entrepreneurship” (Nova partnerstva u upravljanju zaštićenim područjima: održivi razvoj, lokalna preduzeća i preduzetništvo) u okviru FOPER projekta (Forest Policy and Economics Education and Research – Šumarska politika, ekonomska edukacija i istraživanje). Učešće na ovom skupu imali su predstavnici zemalja u regionu i to: Albanije, BiH, Hrvatske, Srbije i domaćina Makedonije. Predstavnici naše zemlje bili su Vlado Čokeša iz Instituta za šumarstvo, Beograd i mr Miljan Velojić iz JP “Vojvodinašume” Petrovaradin.  Predavač je bio Graham Taylor (EUROPARC Consulting), čija su predavanja bila praćena uspešnim primerima iz Velike Britanije (Northumberland National Park) i Italije (Appenins Parks of Europe Project). Seminar je podrazumevao i rad u grupama na rešavanju praktičnih problema (case study), a sopstvene radove, koji su uključivali tri najvažnije aktivnosti koje će svako preduzeti u svojoj zemlji nakon povratka, učesnici su prezentovali na kraju seminara. Svaki učesnik seminara dobio je sertifikat.  Program rada predviđao je i posetu Nacionalnom parku “Mavrovo” u cilju ispitivanja njegovih potencijala i doprinosa lokalnoj i široj ekonomiji kroz formiranje lokalnih (malih i srednjih) preduzeća i razvoj preduzetništva.

U toku boravka u Makedoniji, učesnici su imali priliku da razmene iskustva iz svojih zemalja vezana kako za samu temu seminara, tako i za održivo korišćenje šumskih resursa i upravljanje zaštićenim prirodnim dobrima, kao i da uspostave kontakte za dalju saradnju.