JP “Vojvodinašume” Petrovaradin dobilo je 07. 08. 2008. god. FSC sertifikat za održivo gazdovanje šumama od strane SGS Qualifor-a (SGS-FM/COC-005064), koji je priznanje i potvrda da se upravljanje šumama i njihovo korišćenje vrši u skladu sa strogim međunarodnim standardima. Javni sažetak Izvestaja o proceni gazdovanja šumama JP “Vojvodinašume” Petrovaradin nalazi se na sajtu SGS-a www.forestry.sgs.com. FSC sertifikat predstavlja međunarodno priznanje, koje ukazuje da je način gazdovanja šumama JP “Vojvodinašume” Petrovaradin u skladu sa strogim generičkim principima i kriterijumima.  The Forest Stewardship Council – FSC (Savet za nadzor u šumarstvu) je međunarodno telo koje pojedinim organizacijama daje akreditaciju za izdavanje sertifikata i time garantuje autentičnost njihovih nalaza. Cilj FSC programa je da se promoviše ekološki odgovorno, društveno korisno i ekonomski održivo gazdovanje šumama na način da se ustanovi opštepriznati standard koji će se poštovati putem principa odgovornog šumarstva. U slučaju JP “Vojvodinašume” Petrovaradin sertifikat je izdala organizacija SGS Qualifor iz Južnoafričke Republike.  JP “Vojvodinašume” Petrovaradin aktivno je uključeno u proces sertifikacije šuma od 2006. godine. Sticanjem FSC sertifikata o održivom gazdovanju šumama po individualnom modelu sertifikacije šuma, JP “Vojvodinašume” Petrovaradin je u mogućnosti da ponudi puni asortiman šumskih drvnih i nedrvnih proizvoda iz sertifikovanih šuma, uz istovremeno obezbeđivanje brojnih opštekorisnih funkcija šuma. Korišćenje sertifikata, FSC zaštićenog znaka i COC broja je strogo regulisano pravilima FSC-a i zabranjena je svaka zloupotreba.