Sertifikaciono telo SGS Beograd d.o.o. realizovaće drugu po redu FSCTM resertifikaciju održivog gazdovanja šumama JP “Vojvodinašume”, nosioca sertifikata SGS-FM/COC-005064, u periodu od 20. do 23. marta 2018. godine, čime će zvanično početi treći po redu ciklus FSCTM serrtifikacije šuma JP “Vojvodinašume”.