U periodu od 24. 11. do 25. 11. 2022. godine u Lincu (Austrija) u organizaciji DANUBEparks asocijacije (DANUBEparks network of protected areas), održana je  Finalna konferencija Interreg projekta Transdanube Travel Stories, Generalna skupština Danubeparks asocijacije i LIFE WILDisland studijsko putovanje. Učešće na ovim skupovima su, pored mnogobrojnih gostiju, imali predstavnici svih partnera asocijacije iz Nemačke, Austrije, Slovačke, Mađarske, Hrvatske, Srbije, Bugarske, Rumunije i Moldavije, a predstavnici našeg preduzeća su bili dr Marko Marinković, dr Miljan Velojić, Aleksandra Nikolić i Radmila Šakić.

Finalna konferencija Interreg projekta Transdanube Travel Stories je održana 24. 11. 2022. godine u Tabakfabrik Linz, na kojoj su izneti rezultati projekta, koji je prvi samostalni projekat Danubeparks asocijacije. Održana je i „brainstroming“ radionica u okviru koje su definisani prioriteti asocijacije za projekte u budućnosti sa posebnim osvrtom na dolazeći poziv Interreg Danube programa.

Generalna skupština Danubeparks asocijacije je održana 25. 11. 2022. godine, takođe, u Tabakfabrik Linz sa ciljem usvajanja operativnog i finansijskog izveštaja za 2021. godinu, budžeta za 2023. godinu, odobrenja određenih akata i izbora novih članova Upravnog odbora asocijacije.

LIFE WILDisland studijsko putovanje je istog dana u organizaciji Verbund Hydro Power GmbH and via donau – Österreichsiche Wasserstraßen-Gesellschaft mbH sadržalo posete rekonstruisanoj obali, tj. uklonjenom nasipu i formiranom novom prirodnom hodu reke nizvodno od hidroelektrane Langau-Abwinden, velikoj ribljoj stazi na Dunavu (dužine 14 km) realizovanoj u okviru projekta LIFE Netzwerk Donau i aktivnostima aktuelnog projekta LIFE+ Netzwerk Donau i pratećeg projekta (follow up) Donau – LIFE IRIS.