U periodu od 20. do 21. juna 2013. godine GDi GISDATA je organizovala manifestaciju pod nazivom GDi Rešenja – Korisnički Forum Proleće 2013 u Opatiji, u Hrvatskoj. Ovo je bila izvanredna prilika da se razmene vizije lokalne, regionalne i nacionalne administracije i preduzeća koja podržavaju transparentnost, brz odaziv i operativne procese, kao i da se istraže, podele i pronađu nove ideje, ili uči iz najboljih primera drugih korisnika.

Na forumu su učestvovali predstavnici javne administracije i preduzeća iz regiona, a iz Srbije su bili prisutni predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Javnog preduzeća “Vojvodinašume”, Nacionalnog parka “Fruška gora”, Opštine Inđija, Zavoda za izgradnju grada Novog Sada i drugi.

Učešće na forumu za Javno preduzeća “Vojvodinašume” ima poseban značaj jer se dogodilo u trenutku kada se započinje proces izrade aplikativnog rešenja za pristup prostornim podacima preduzeća putem interneta i intraneta (GEOPORTAL), što je saglasno sa opredeljenjem za inovativno upravljanje poslovnim procesima.

 Glavni cilj ovogodišnjeg foruma bio je da korisnike bliže upozna sa GIS rešenjima u državnoj administraciji sa fokusom na sledeće oblasti:

 • Planiranje zemljišnih zona i urbanizam
 • Upravljanje javnim zelenilom i nacionalnim parkovima
 • Upravljanje javnom rasvetom
 • Upravljanje nekretninama
 • Upravljanje dozvolama
 • Upravljanje prihodima
 • Upravljanje poslovnim procesima u lokalnoj samoupravi
 • Geoinformacioni sistemi u lokalnoj samoupravi
 • Rešenja u „oblaku“ u državnoj administraciji
 •  Geo-podaci, prikupljanje podataka i podaci zasnovani na INSPIRE direktivi
 • Infrastruktura prostornih podataka
 • Geoportali, geoforumi i geo-servisi
 • Mobilne aplikacije za prikupljanje podataka
 • Operativa i reagovanje u vanrednim situacijama
 • Uloga lokalne samouprave u ostvarivanju ciljeva Digitalne Agende 2020
 • Internet u službi komunalnih usluga i državne administracije (m2m, energetika i daljinsko merenje)