Dana 02.03.2017. u Lovačkoj kući “Karakuša” u ŠG “Sremska Mitrovica” održana je obuka za rad sa softverom ArcGIS 10.1. Na samom početku kursa prikazan je zanimljiv video film koji ilustruje široke mogućnosti primene GIS tehnologije u šumarstvu, nakon čega je dipl.inž. Radenko Ponjarac iz ŠG “Novi Sad” koji je i održao trening, prezentovao konkretne primere kako se GIS može iskoristiti u svrhu unapređenja određenih poslovnih procesa u šumarstvu.

GIS kurs 2017, karakusa

Obuci su prisustvovali zaposleni iz svih šumskih gazdinstava JP “Vojvodinašume”.. Učesnici kursa imali su priliku da  steknu osnovne veštine potrebne za georefenciranje, kreiranje, deljenje i korišćenje geografskih informacija i mapa putem ArcGIS softvera, kao i da nauče kako da reše pojedine konkretne probleme s kojima su se suočavali tokom rada sa softverom. Takođe, učesnici kursa su bili u prilici da nauče kako da na najbolji način pripreme podatke za ažuriranje GIS portala preduzeća.

Softver ArcGIS predstavlja proizvod firme ESRI i u upotrebi je u JP „Vojvodinašume“ duži niz godina, a pruža široke mogućnosti za:

  • Kreiranje mapa visokog kvaliteta koje kombinuju podatke iz više izvora;
  • Organizovanje, kreiranje i editovanje geografskih podataka;
  • Upravljanje, simboliziranje i označavanje slojeva mape radi vizualizacije i istraživanja podataka;
  • Primenu standardnih radnih procesa radi analiziranja GIS podataka i rešavanja prostornih problema;
  • Deljenje mape i rezultata analize na više platformi kako bi bili dostupni ostalim ArcGIS korisnicima i ostalima koji ne koriste GIS i dr.