U okviru procesa FSC sertifikacije održivog gazdovanja šumama JP “Vojvodinašume“ po individualnom modelu sertifikacije, ocenjivači SGS-a Milan Toth (SGS Slovakia spol. s.r.o.), Stevo Sekulić (SGS Beograd d.o.o.) i Bojan Ðurić (nezavisan ocenjivač) izvršili su glavnu ocenu trenutnog stanja sistema upravljanja šumama u našem Preduzeću. U intervalu 05.11-13.11. 2007. god. obavljen je pregled dokumentacije u direkciji Preduzeća i direkcijama delova preduzeća ŠG Novi Sad, ŠG Sombor i ŠG “Banat” Pančevo. Obilasci terena su izvršeni u ŠU Futog i ŠU Plavna u okviru ŠG Novi Sad, ŠU Apatin i ŠU Subotica u okviru ŠG Sombor, kao i GJ “Deliblatski pesak” u delu ŠU Deliblato i ŠU Bela Crkva u okviru ŠG “Banat” Pančevo. Prilikom glavne ocene, posećena su i zaštićena prirodna dobra SRP “Gornje Podunavlje“, SRP “Deliblatska peščara“, PIO “Subotičke šume“, PP “Begečka jama“, kao i lovište “Plavna“. Izveštaj o glavnoj oceni gazdovanja šumama JP “Vojvodinašume“ od strane ocenjivača SGS-a očekuje se uskoro.