U Hainburgu je 26. i 27. 10. 2016. god. održana godišnja skupština Danubeparks asocijacije gde su predstavljeni izveštaji o aktivnostima i finansijski izveštaj asocijacije u 2015. godini a takođe je predstavljen plan aktivnosti asocijacije za 2017. godinu.

dsc_0047

Godišnja skupština Danubeparks asocijacije je iskorišćena i kao prilika da NP Donau-Auen sa projektnim partnerima obeleži 20. godišnjicu osnivanja parka. U okviru obeležavanja godišnjice parka upriličen je obilazak terena, odnosno prva zvanična poseta lokalitetu koji je ove godine ušao u granice parka (površina parka je uvećana za oko 250 ha). Obeležavanju godišnjice su prisustvovali i predstavnici Evropske Komisije, ICPDR-a i predstavnici lokalnih zajednica.dsc_0029

Okupljeni partneri su imali priliku da dobiju potpuni uvid u sve projektne aktivnosti novoodobrenog projekta DANUBEPARKSCONNECTED čija će implementacija početi 01. 01. 2017. godine. Predstavnici JP „Vojvodinašume“ su za ovaj deo sastanka okupljenih partnera, kao lideri radnog paketa 6, izneli sve potencijalne aktivnosti koje se odnose na šume (WP6 Corridor Land – Forest).