Dan šuma prikladno je obeležen promotivnim akcijama zaposlenih u JP ”Vojvodinašume”. Promocija i stavljanje akcenta na važnost šuma kroz sprovođenje uobičajenih aktivnosti na pošumljavanju, uzgoju i nezi šuma  predstavljeni su na reklamnim bilbordima u većim gradovima Vojvodine, akcijama dodele besplatnih sadnica svim zainteresovanim građanima i edukativnim radom sa najmlađima u obrazovnoj ustanovi “Vera Guconja” iz Sombora.

Sredinom marta 2010. godine, JP „Vojvodinašume”  pokrenulo  je  akciju “Zasadimo svoju šumu za zeleniju Vojvodinu” koja je zbog izuzetnog uspeha nastavljena i ovog proleća.  Pored poklonjenih sadnica, Javno preduzeće “Vojvodinašume” obezbeđuje stručno-tehničku podršku svim učesnicima u akciji pošumljavanja.

Upoznavanje dece sa važnošću šume kao ekosistema, prisutnom florom i faunom posredstvom flajera, edukativnih materijala i interaktivnim radom izazvalo je pozitivan odziv kod mališana i privuklo njihovu pažnju. Najveće oduševljenje su izazvale fotografije faune i prepoznavanje prisutnih šumskih vrsta. Deci su podeljeni rasporedi časova sa šumskom faunom i flajeri o pravilima ponašanja u šumi. Savetovano im je da flajere pokažu i roditeljima, jer se često deca u šumi i prema šumi adekvatnije ponašaju nego odrasli.

Obeležavanje Dana šuma završeno je stihovima Orestija Krstića:

“ČOVEČE … NE RUŠI ME NEPOTREBNO,

NE SPALJUJ ME NEPAŽNJOM,

NE SECI ME NERAZUMNO,

NE POVREDI ME BEZOBZIRNO,

SAČUVAJ ME ZA SVOJU DECU!”