JP ,,Vojvodinašume“ drugo najveće JP u Vojvodini, aktivno uklapa sve srodne aktivnosti koje se odnose na osnovne delatnosti Vojvodinašume, a koje podrazumevaju  pošumljavanje, sadnju, negu drveća i u vreme koje je trenutno aktuelno i doniranje ogrevnog drveta najugroženijim slojevima društva kao i organizovanje humanitarnih akcija ovakvog tipa.

Lovstvo spada u osnovnu delatnost, jer se godišnje proizvede 50.000 fazana i nije bio problem da se donira za ovu humanitarnu akciju 200 fazana, naglasio je direktor JP ,,Vojvodinašume“ Roland Kókai sa ciljem aktivnog propagiranja održivog gazdovanja nad jedinkama divljači. Treba znati da ,,Vojvodinašume“ godišnje izdvaja oko milion eura da se obezbedi dovoljno hrane, veterinarske nege i lekova za svu divljač, da bi se sistem uzgoja održao u optimalnom stanju.

Direktor JP ,,Vojvodinašume“ Roland Kókai o humanitarnom lovu, izjava na srpskom jeziku
https://www.youtube.com/watch?v=HVcBftsM2mc

Direktor JP ,, Vojvodinašume“ Roland Kókai o humanitarnom lovu, izjava na mađarskom jeziku
https://www.youtube.com/watch?v=q59fzN3RPyc

 

Već treći put se organizuje humanitarni lov u Bačkoj Topoli i ovo je sada već tradicija, izjavio je Lajoš Brindza, predsednik Udruženja lovaca Vojvođanskih Mađara. Prošle godine je ovim putem, prikupljeno više od 500.000 dinara i tom prilikom je darovano dečije odelenje Senćanske bolnice. Nakon lova ove godine, utvrdiće se iznos prikupljenih sredstava koji će se donirati nekoj od zdravstvenih ustanova u Vojvodini a konačnu odluku gde će plasirati neophodnu pomoć, doneće komisija formirana od samih članova Udruženja i lekara.

Izjava na srpskom jeziku –Lajoš Brindza, predsednik Udruženja lovaca Vojvođanskih mađara
https://www.youtube.com/watch?v=kY9KaLAv3sU

Izjava na mađarskom jeziku –Lajoš Brindza, predsednik Udruženja lovaca Vojvođanskih mađara
https://www.youtube.com/watch?v=qZrh_X_AQ58

Humanitarni lov na fazane dok. film
https://www.youtube.com/watch?v=91RuHSsTrLo