U okviru procesa FSCTM (FSC C021645) sertifikacije održivog gazdovanja šumama JP ,,Vojvodinašume“ po individualnom modelu, ocenjivači SGS-a Bojan Đurić (glavni ocenjivač – trener, SGS Beograd d.o.o.), Milan Toth (ocenjivač – trener, SGS Slovakia spol. s.r.o) i Dragomir Đorđević (tehnički ekspert, SGS Beograd d.o.o.), izvršili su kontrolu trenutnog stanja sistema gazdovanja šumama JP Vojvodinašume. U periodu od 11. 03. do 13. 03. 2024. god. obavljeni su pregled dokumentacije, kontrola aktivnosti u radu i provera trenutne primene svih principa i kriterijuma po novom Privremenom FSC nacionalnom standardu za gazdovanje šumama Republike Srbije FSC-STD-SRB-01-2023  u direkciji preduzeća i direkcijama ogranaka preduzeća ŠG Novi Sad i ŠG „Banat“ Pančevo. Obilasci terena su izvršeni u ŠU Subotica u okviru ŠG Sombor, ŠU Bačka Palanka u okviru ŠG Novi Sad, ŠU Pančevo i ŠU Kovin u okviru ŠG „Banat“ Pančevo. Kako je ove godine proširen obim sertifikata za meso divljači, kontrola je realizovana i u Lovištu „Kaćka šuma“ i hladnjači „Vojvodinašume – Lovoturs“. U skladu sa FSC pravilima i procedurom SGS sertifikacionog tela, zvaničan izveštaj o ovoj kontroli sistema gazdovanja šumama JP ,,Vojvodinašume“ očekuje se uskoro.