Na poziv JP “Vojvodinašume” Petrovaradin, 11. 11. 2008. god. u prostorijama ŠRC “Čardak” Deliblato, održan je sastanak povodom razmatranja inicijative za izmene i dopune Uredbe o zaštiti SRP “Deliblatska peščara” (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 03/02). Sastanku su prisustvovali: Marta Takač, Gojko Janjatović, Dr Zoran Tomović i Mr Miljan Velojić (Direkcija JP „Vojvodinašume“),

Aleksandar Obradović, Snežana Kovač, Marius Olđa i Sretko Veljić  (JP „Vojvodinašume“ – ŠG “Banat” Pančevo), Radislav Momirov i Božidar Vasiljević (Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje), Dr Saša Orlović, Saša Stamatović i Anđelko Lazarov (Uprava za šume), Rajko Ivošević i Zlatko Bešlić (Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo), Dr Biljana Panjković i Nikola Stojnić (Zavod za zaštitu prirode Srbije, Radna jedinica Novi Sad), Mr Milan Drekić (Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad), Zoran Pavlović i Stanislava Perović (Republički inspektori za šumarstvo). Sastanak je organizovan zbog inicijative za izmene i dopune Uredbe o zaštiti SRP “Deliblatska peščara” i tekućih obaveza vezanih za donošenje Posebne osnove gazdovanja šumama za GJ “Deliblatski pesak” za period 2008-2017. god. i problemima koji iz toga proističu. Naime, još 2003. godine je JP “Vojvodinašume” uputilo Ministarstvu za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine inicijativu za izmene i dopune Uredbe o zaštiti SRP “Deliblatska peščara”, ali je tada donešena odluka da ne postoji osnova za izmenu postojećeg akta o zaštiti. ž

Kako je problematika potvrđena i posle nekoliko godina upravljanja ovim specijalnim rezervatom prirode i kako su neke dileme postajale sve jače, JP “Vojvodinašume” je 03. 12. 2007. god. uputilo Ministarstvu za zaštitu životne sredine novu inicijativu za izmene i dopune Uredbe o zaštiti SRP “Deliblatska peščara” br. 2792/1. U isto vreme, izrada nove Posebne osnove gazdovanja šumama za GJ “Deliblatski pesak” za period 2008-2017. god. ukazala je na izmene postojećeg stanja na terenu po režimima zaštite i otvorila problem uklanjanja bagrema zrelih za seču (oko 500 ha) u režimu zaštite II stepena gde je u članu 5. Uredbe o zaštiti SRP “Deliblatska peščara” zabranjeno izvoditi čistu seču šumskih sastojina koja je redovan vid obnove bagrema, kao i obezbediti uklanjanje zatečenih zasada borova (oko 800 ha). Ukoliko bi se uklonila ukupna površina bagremovih i borovih kultura na oko 1.300 ha u režimu zaštite II stepena, smanjila bi se površina šuma JP “Vojvodinašume” za oko 1%. Na osnovu svega što se moglo čuti na sastanku, zaključeno je sledeće:

Problem mora da se reši;

Neophodna je saradnja i razumevanje na svim nivoima u interesu svih subjekata;

Situacija na terenu je dinamična, a prirodna sukcesija vrlo brzo dovodi do promena zatečenog stanja (npr. obrasle površine pojavom gloga);

Kompenzovati postojeće površine šuma sa površinama obraslih staništa žbunastom vegetacijom;Postojeće šume treba sačuvati i obnoviti;

Planirati i vršiti obnovu bora oplodnom sečom tamo gde za to postoje uslovi u ovom trenutku (npr. mrazišta);

Prirodnu obnovu bora ne sprečavati tamo gde ima dovoljno podmlatka;

Unositi autohtone vrste tamo gde nema prirodne obnove bora;

Planirati i vršiti obnovu bagrema, čistom sečom kao redovnim vidom obnove šuma, na ograničenim površinama u određenim kompleksima, koja je u saglasnosti sa zahtevima sertifikacije šuma;

Isključiti podizanje novih površina alohtonih šuma u režimu zaštite II stepena;

Poslati novi zahtev Zavodu za zaštitu prirode za nove izmenjene uslove zaštite prirode sa predlogom za rešenje problema;

Raditi zajedno na inicijativi o izmenama i dopunama Uredbe o zaštititi SRP “Deliblatska peščara” i zajedničkim snagama naći optimalno rešenje, odnosno predlog izmena i dopuna napraviti kao plod zajedničkog rada.