Na inicijativu Šumarskog instituta Jastrebarsko, na Brionima je u vremenu od 24 do 26 aprila održan sastanak predstavnika naučnih i stručnih institucia jugoistočne Evrope, u cilju pokretanja procesa razvoja saradnje šumarskih naučnih i stručnih institucija ovog regiona. Na sastanku su učestvovali i predstavnici Javnog preduzeća „Vojvodinašume“ direktor Marta Takač i Zoran Tomović. U okviru održane rasprave doneti  su određeni zaključci i sačinjen je Sporazum o saradnji, koji se daju u prilogu ovog saopštenja.