U okviru studentske prakse Odseka za šumarstvo Šumarskog fakulteta u Beogradu, predstavnici JP „Vojvodinašume“ su,  na Goču, u modernizovanoj naučno-nastavnoj bazi, 10. maja 2016. godine, studentima četvrte godine održali predavanje na temu praktične primene bespilotnih letelica u šumarstvu i mogućnosti korišćenja orto-foto snimaka.

20160510_090358

Pored teorijskog upoznavanja, studenti su imali priliku i da prisustvuju demonstraciji rada bespilotnog aerofotogrametrijskog sistema na terenu i da se uvere u njegovu efikasnost i praktičnu primenljivost. Praktična demonstracija je ujedno  privukla i najveću pažnju jer su studenti bili u prilici da vide korišćenje bespilotne letelice na terenu u realnim uslovima.

20160510_094245

 Osim toga, studentima su predstavljene procedure i postupci koji se u JP „Vojvodinašume“ koriste u radu sa geoinformacionim tehnologijama. Na ovaj način, studenti su, u neposrednom kontaktu sa prezenterima iz JP „Vojvodinašume“, sagledali značaj korišćenja orto-foto snimaka u planiranju gazdovanja šumama, kao i mogućnosti geoinformacionih sistema (GIS) za vizuelizaciju podataka i izradu analitičkih prikaza. Predavanja i demonstraciju rada sa bespilotnom letelicom održali su inženjeri šumarstva iz JP „Vojvodinašume“ Bojan Tubić i Radenko Ponjarac.

20160510_094323

Imajući u vidu da je JP „Vojvodinašume“ trenutno  jedino preduzeće u šumarstvu Republike Srbije koje  koristi bespilotnu letelicu za osmatranje i snimanje terena, za studente šumarstva i buduće diplomirane inženjere ovo je bila jedinstvena prilika da se upoznaju sa ovom tehnologijom.

20160510_100445

JP ,,Vojvodinašume“ će i dalje istrajavati  na viziji budućnosti i važnom doprinosu savremenih tehnologija u šumarstvu, kao i potpunoj posvećenosti, kada je reč o saradnji sa naučno – obrazovnim institucijama zemlje.