Za zaposlene diplomirane inženjere šumarstva sa položenim državnim stručnim ispitom koji rade u JP „Vojvodinašume“ ŠG „Banat“ Pančevo organizovano je polaganje ispita za sticanje licence za obavljanje stručnih poslova u gazdovanju šumama. Osim zaposlenih u ŠG „Banat“ Pančevo, stručni ispit su polagali i pojedini zaposleni iz Direkcije JP „Vojvodinašume“, kao i predsednik Komore inženjera šumarstva Srbije.

Ispit je održan u dva dana, i to 06.03.2019. i 07.03.2019. godine, a sastojao se od terenskog i usmenog dela. Terenski deo stručnog ispita održan je u ŠU „Kovin“ i to u konkretnim sastojinskim prilikama na području gazdinskih jedinica „Donje Podunavlje“ i „Deliblatski pesak-Vrela“, dok je usmeni deo ispita održan u prostorijama ŠRC „Čardak“. Ispit je održan u organizaciji Komore inženjera šumarstva Srbije.

Kao i do sada, stručni ispit se polagao pred posebnom komisijom sastavljenom od tri člana odabranih iz redova Stručnog odbora Komore inženjera šumarstva Srbije.

U narednom periodu biće organizovani stručni ispiti u ŠG „Sombor“ i ŠG „Novi Sad“ nakon čega će većina diplomiranih inženjera šumarstva zaposlenih u JP „Vojvodinašume“ posedovati licencu za obavljanje stručnih poslova u gazdovanju šumama.