JP ’’Vojvodinašume’’, Petrovaradin nastavlja proces intenzivnog investiranja u opremu i mehanizaciju. U sklopu takvih poslovnih aktivnosti u Šumsko gazdinstvo ,,Banat’’ Pančevo su tokom avgusta isporučeni traktor forwarder John Deere 1410 D ECO II, traktor SAME IRON 210 DCR, sa mulčerom Willibald UFM 225 i traktor SAME LASER 150, sa iveračem panjeva FERRI ROTOR ,,S’’. Ukupna vrednost ovih investicija je 620.000 evra, odnosno 48,000.000 dinara. Tim povodom, u ponedeljak 18.08.2008.godine, direktora Šumskog gazdinstva ,,Banat’’ Pančevo, g-dina Aleksandra Obradovića, posetili su generalni direktor Javnog preduzeća ,,Vojvodinašume’’, g-dja Marta Takač i njen pomoćnik za ekonomske poslove i marketing, mr Jeca Ilić.