U okviru procesa FSC™ (FSC C021645) sertifikacije održivog gazdovanja šumama JP ,,Vojvodinašume“ po individualnom modelu, ocenjivači Milan Stojković (glavni ocenjivač pod nadzorom), Milan Toth (glavni ocenjivač – trener, SGS Slovakia spol. s.r.o.), Bojan Đurić (glavni ocenjivač – trener, SGS Beograd d.o.o.) i Ivana Dimitrijević (tehnički ekspert, SGS Beograd d.o.o.), izvršili su IV (četvrti) redovni nadzor trećeg ciklusa sertifikacije trenutnog stanja sistema gazdovanja šumama JP ,,Vojvodinašume“. U periodu od 15. 03. do 17. 03. 2022. god. obavljen je pregled dokumentacije i terenskih aktivnosti, odnosno proveren je način redovnog održivog gazdovanja šumama JP ,,Vojvodinašume“ u direkciji preduzeća i ŠG Novi Sad. Obilasci terena su izvršeni u ŠU Plavna i ŠU Titel u okviru ŠG Novi Sad i ŠU Vršac u okviru ŠG „Banat“ Pančevo. U skladu sa FSC pravilima i procedurom SGS sertifikacionog tela, zvaničan izveštaj o ovoj kontroli sistema gazdovanja šumama JP Vojvodinašume očekuje se uskoro.