U cilju realizacije akcionog plana Evropske povelje za održivi turizam Europark federacije (European Charter), JP „Vojvodinašume“ je kao upravljač Specijalnog rezervata prirode „Gornje Podunavlje“, 21. 10. 2016. godine u Eko centru „Karapandža“, organizovalo četvrti sastanak zainteresovanih strana.

ecst-logo

  Tema sastanka savetodavnog tela bila je hronologija dosadašnjih aktivnosti, presek trenutnog stanja realizacije akcionog plana za period 2015-2016. godine i pravci razvoja održivog turizma u okviru Evropske povelje za održivi turizam, kako na području Specijalnog rezervata prirode „Gornje Podunavlje“, tako i u opštem smislu samog sertifikacionog procesa (European Charter II i III).

eko-centar

wp_20161021_11_12_52_proEko – centar Karapandža

Prisutni, koji su na dosadašnjim forumima bili, pre svega, upućeni u proces dobijanja Evropske povelje za održivi turizam, a zatim i u proces izrade dokumentacije neophodne za ulazak u ovaj kompleksan sertifikacioni proces, ovog puta su dobili osnovne informacije o trenutnom stanju realizacije akcionog plana Evropske povelje za održivi turizam kada je JP „Vojvodinašume“ u pitanju i u isto vreme zadatak da na sledećem forumu koji je predviđen za decembar 2016. godine iznesu njihove dosadašnje rezultate.