U okviru projekta coop MDD (Transboundary Management Programme for planned 5-country Biosphere Reserve „Mura-Drava-Danube“) promovisana je 21.06.2019 god. Škola na reci „Karapandža“ (River’s cool) u Eko-centru „Karapandža“ u Specijalnom rezervatu prirode „Gornje Podunavlje“. Ovaj događaj je okupio i članove Foruma Evropske povelje za održivi turizam Europark federacije (European Charter) na svom devetom sastanku zainteresovanih strana u cilju uspešne realizacije određenih aktivnosti definisanih u akcionom planu Evropske povelje za održivi turizam.