Na konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2018.godinu, koji između ostalog ima za cilj širenje mreže šumskih puteva, JP „Vojvodinašume“ je podnelo prijavu za sufinansiranje radova na njihovoj izgradnji.

U utorak, 24. jula 2018. direktorka JP „Vojvodinašume“ gospođa Marta Takač je sa gospodinom Vukom Radojevićem, pokrajinskim sekretarom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo potpisala Ugovor o sufinansiranju izgradnje šumsko kamionskih puteva na teritoriji gde je ovo preduzeće korisnik, u dužini od 13,411 km, a sa  34% učešća Budžetskog fonda za šume u odnosu na projektovanu dinarsku vrednost. Potpisivanju je prisustvovao i potpredsednik pokrajinske Vlade gospodin Đorđe Milićević.

Značaj investicije u izgradnju šumskih puteva je nesporan, jer olakšava sprovođenje svih faza radova od obnove preko nege i zaštite šuma, korišćenja i transporta drvnih sortimenata, ali i poslove iz oblasti lovstva.

 Kada je u pitanju zaštita šuma, požari predstavljaju jedan od najvećih uzroka nastanka neprocenjive štete u šumama, a brzo i efikasno gašenje požara, moguće je samo ako se u sve delove šume može doći u što kraćem vremenu. Osim toga, tretman suzbijanja štetnih insekata, ukoliko se ne izvrši na vreme, gotovo da gubi svrhu.

Čuvarska služba takođe ima otežane uslove rada ukoliko nema pristup i kontrolu kretanja tovara kroz šumu. Šumski putevi omogućavaju bolju i lakšu organizaciju rada u šumi.