WWF, Svetski fond za prirodu je 21.12.2012. u Novom Sadu otvorio izložbu fotografija “Vodeni lavirint”, koja za tematiku ima prizore biljnih i životinjskih vrsta iz Specijalnog rezervata prirode “Gornje Podunavlje”.

Autor izložbe je Szilard Kovacs, profesionalni fotograf, umetnik i ljubitelj prirode, tako da je ovo jedna od retkih prilika da se na jedan upečatljiv, umetnički način otkrije skrivena lepota i jedinstvena prirodna harmonija Specijalnog rezervata prirode “Gornje Podunavlje”.

 Izložba je deo projekta „Obnova vlažnih staništa na području Mure, Drave i Dunava“ koji je WWF u saradnji sa Javnim preduzećem „Vojvodinašume“, upravljačem zaštićenog područja SRP „Gornje Podunavlje“, kao i uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, obnovio ovo stanište i uspostavio sve ekološke funkcije bara i vlažnih livada u Štrpcu. Revitalizacijom ovog područja obnoviće se prirodna staništa, i time će se pozitivno uticati na zaštićene vrste kao što su orao belorepan, patka njorka i brojne vrste čaplji.

Gornje Podunavlje je veliko plavno područje na severozapadu Vojvodine i predstavlja jednu od najočuvanijih ritsko-močvarnih celina na toku Dunava kroz Srbiju. Kao važan centar biološke raznovrsnosti, jedno je od zaštićenih područja u okviru budućeg UNESCO prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav.

 

 

Svi zainteresovani moći će da posete izložbu u periodu od 21.12.2012. do 20.01.2013. godine u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode.