U četvrtak 22.03.2007.godine u prostorijama Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Odeljenje u Novom Sadu otvorena je izložba fotografija mladog zrenjaninskog autora Predraga Kostina.
Majstor fotografije  Jaroslav Pap veoma pohvalno i nadahnuta je govorio o svom kolegi po zanatu.
Predrag Kostin inspiraciju za svoje fotografije zastupljene na izložbi našao je u Rezervatu prirode“Carska bara“ i lovištu Plavna-ŠG “Novi Sad.
Talentovani mladi autor je nekoliko svojih fotografija “izložio“ na kalendaru JP“Vojvodinašume“2007.