Javno preduzeće Vojvodinašume je na području Šumskog gazdinstva Sombor, 27. juna 2016. godine, zadesilo nevreme praćeno vetrom olujne jačine, sa udarima od preko 100 km/sat. Ova prirodna nepogoda zahvatila je  širok pojas šuma u gazdinskim jedinicama Apatinski rit i Zaštićene šume. Vetar je  savijao, lomio i izvaljivao stabla.prvadruge

Najviše su stradale srednjedobne kulture topole, u kojima je na pojedinim delovima sklop u potpunosti razbijen. Šteta je registrovana i u rasadniku, kao i na zaštitnim ogradama.

treća

ceta

U oluji je stradalo nekoliko rešetkastih nosača dalekovoda i klasičnih bandera.

Čim su se stekli uslovi, zaposleni u Javnom preduzeću Vojvodinašume  pristupili  su radovima na proceni štete i saniranju posledica nevremena . Već se iz preliminarnih podataka uočava visoka  materijalna i nemerljiva  ekološka šteta.