Novi Sad, 23. decembar 2016. – J.P. Vojvodinašume je maksimalno iskoristilo povoljne vremenske prilike za pošumljavanje i od početka sezone jesen 2016/proleće 2017. godine izvršilo obnovu šuma i pošumljavanje na površini od oko 800 hektara. Do kraja sezone se očekuje da će biti pošumljeno još 800 hektara, tako da će planirani obim radova u celosti biti ispunjen.

Posadjeno je ukupno 338.550 komada sadnica šumskih vrsta drveća iz rasadničke proizvodnje Preduzeća i posejano 14.100 kg semena hrasta lužnjaka koji je sakupljen u registrovanim semenskim objektima na području Šumskog gazdinstva „Sombor“ .

Po vrstama drveća, najviše je utrošeno sadnica visokoprinostih sorti topole, čak 215.000 komada, 57.000 komada sadnica jasena, 39.000 komada sadnica vrbe, 13.000 komada sadnica hrasta lužnjaka, po 6.000 komada sadnica graba i bele topole, 2.000 komada sadnica bora i 550 komada sadnica crne topole.