Novi Sad, 23. decembar 2016. – J.P. Vojvodinašume je maksimalno iskoristilo povoljne vremenske prilike za pošumljavanje i od početka sezone jesen 2016/proleće 2017. godine izvršilo obnovu šuma i pošumljavanje na površini od oko 800 hektara. Do kraja sezone se očekuje da će biti pošumljeno još 800 hektara, tako da će planirani obim radova u celosti biti ispunjen.sadnica

Posadjeno je ukupno 338.550 komada sadnica šumskih vrsta drveća iz rasadničke proizvodnje Preduzeća i posejano 14.100 kg semena hrasta lužnjaka koji je sakupljen u registrovanim semenskim objektima na području Šumskog gazdinstva „Sombor“.

Po vrstama drveća, najviše je utrošeno sadnica visokoprinosnih sorti topole, čak 215.000 komada, 57.000 komada sadnica jasena, 39.000 komada sadnica vrbe, 13.000 komada sadnica hrasta lužnjaka, po 6.000 komada sadnica graba i bele topole, 2.000 komada sadnica bora i 550 komada sadnica crne topole.