Adaptacije i rekonstrukcije objekata 2020. god. (II) – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

/Adaptacije i rekonstrukcije objekata 2020. god. (II) – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)
Adaptacije i rekonstrukcije objekata 2020. god. (II) – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Adaptacije i rekonstrukcije objekata 2020. god. (II) – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

2020-12-30T04:25:12+00:00децембар 30th, 2020|
  • Poziv za podnošenje ponuda
  • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/