AVIO/SATELITSKO SNIMANJE ZA POTREBE UREĐIVANJA ŠUMA 2018. GOD. – (za potrebe ŠG „Sombor“)

/AVIO/SATELITSKO SNIMANJE ZA POTREBE UREĐIVANJA ŠUMA 2018. GOD. – (za potrebe ŠG „Sombor“)