Branje kukuruza 2022. godine za potrebe ogranka ŠG „Banat“ Pančevo

/Branje kukuruza 2022. godine za potrebe ogranka ŠG „Banat“ Pančevo
Branje kukuruza 2022. godine za potrebe ogranka ŠG „Banat“ Pančevo