Usluga pranja i čišćenja (čišćenje i pranje tepiha i staza) 2022. god. – (za potrebe ŠG „Sombor“)

/Usluga pranja i čišćenja (čišćenje i pranje tepiha i staza) 2022. god. – (za potrebe ŠG „Sombor“)